Bu haber 3238 kişi tarafından okundu.
Türkiye’de meme kanseri sıklığı hızla artıyor
13.08.2013 13:45:2913.08.2013 13:45:29
Çağın sinsi hastalığı - Günümüzde meme kanseri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüm nedeni olan kanserdir. Bugün ABD ve Batı Avrupa’da meme kanseri sıklığı ve ölüm oranı azalırken, gelişmekte olan ülkelerde artmaktadır. Türkiye’de son 20 yılda meme kanseri sıklığı 2 katın"

Türkiye’de meme kanseri sıklığı hızla artıyor
FaceBook ta paylaş

Günümüzde meme kanseri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüm nedeni olan kanserdir. Bugün ABD ve Batı Avrupa’da meme kanseri sıklığı ve ölüm oranı azalırken, gelişmekte olan ülkelerde artmaktadır. Türkiye’de son 20 yılda meme kanseri sıklığı 2 katın
 

Başlarken

Meme kanseri kadınların korkulu rüyası haline geldi. Ne yazık ki kadınlarda en sık görülen ve akciğer kanserinden sonra en sık ölümle sonuçlanan kanser türü. Önceki yıllarda her 16-17 kadından biri meme kanseri riskiyle karşı karşıya iken günümüzde bu oran 7-8 kadında bire yükseldi. Türkiye’de 20 bin kadın meme kanserine yakalanıyor. Uzmanlar erken teşhisin tedavi başarısını yüzde 90’a çıkarabildiğini önemle vurguluyor. Meme kanseri hayatımızın içinde. İlk görev de biz kadınlarda.

Memedeki kitlelerin yüzde 90’ı kanser olmayabiliyor. Bu nedenle hemen paniklemek gerekmiyor ama mutlaka uzmana başvurulmalı. Meme kanseri riski ailesinde meme kanseri olanlarda daha fazla. Bugünden itibaren çağın sinsi hastalığını alanında en uzman isimlerden biri olan Prof. Vahit Özmen sizler için kaleme aldı. Ülkemizde meme kanseri konusunda en yetkin isimlerden biri olan Prof. Vahit Özme, halen, İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana bilim Dalı’nda öğretim üyesi ve Şişli Florence Nightingale Hastanesi’ndeki Meme Sağlığı Bölümü’nün direktörlüğünü yapmaktadır.

Prof.Özmen 2009 yılından itibaren Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu’nun Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır. Meme kanseri ve gastroözofajeal reflü hastalığının cerrahi tedavisi özel araştırma ve çalışma konularını oluşturmaktadır.

Bugüne kadar, 200’den fazla yabancı dil ve Türkçe makalesi ve çok sayıda kitap bölümü yayımlanmıştır. Prof.Dr. Vahit Özmen’in “Türkiye’de Meme Kanseri” isimli kitabı Türkiye Meme Hastalıkları Dernekleri Federasyonu ve Ulusal Meme Kanseri Veritabanı kayıtlarından 13.420 meme kanseri hastasının analizini içermektedir.

Kanser, dokuları oluşturan hücrelerdeki değişim ile başlar. Dokular, vücutta organları oluşturur. Organizma ihtiyaç duydukça normal hücreler yeni hücreleri oluşturmak için çoğalır. Hücreler yaşlandığında ölür ve yerlerini yeni hücreler alır. Bazen bu sıralı işlem aksar.

Vücut ihtiyaç duymadığı halde yeni hücreler oluşur, yaşlı hücrelerde ölmesi gerekirken ölmez ve değişime uğrar. Bu hücreler, kitle yada tümör dediğimiz bir yapıyı oluşturur. Tümörler iyi yada kötü huylu olabilir.

Yeni tümör oluşturabilir

İyi huylu tümörler, vücutta yayılma özelliğine sahip değildirler. Bunlar vücuttan tekrarlanmayacak bir şekilde çıkarılabilirler. Kötü huylu tümörlerin hücreleri, yakındaki dokulara ve organlara sıçrayıp onlara zarar verebilir. Kanser hücreleri aynı zamanda tümörden ayrılıp kana yada lenf sistemine karışabilir. Böylece uzak organlarada yayılıp orada yeni tümörler oluşturabilirler.

Kanserin yayılmasına metastaz denir

Meme kanseri hücreleri, lenf kanallarına girdiğinde memenin yakınındaki lenf bezlerine yayılabilirler. Uzak organlara yayılım kan yoluyla da olabilir. Kanser yayıldığında ortaya çıkan yeni tümör (metastaz), ilk tümör gibi aynı anormal hücrelere ve aynı özelliklere sahip olur. Örneğin, eğer meme kanseri kemiğe sıçrarsa kemikteki kanser hücreleri meme kanserinin hücreleridir. Bu hastalık kemik kanseri değil, metastatik meme kanseri olarak isimlendirilir ve tedavi edilir. Doktorlar yeni tümöre “sistemik” yada “metastatik hastalık” derler.

Neden artıyor?

Yaşam tarzının Batı’ya benzemesi (erken menarş, geç doğum (30yaş), az laktasyon, geç menopoz, hormonlarla aşırı temas),beslenme alışkanlıklarının değişmesi, besinlerdeki katkı maddeleri, şişmanlık, hareketsizlik, stres ve yaşam süresinin uzaması.

Memenin özellikleri

Memeler, süt yapabilen bezlerdir. Her meme, kaburgaların üzerindeki göğüs kaslarının önündedir. Her meme lob denilen 15 ile 20 kısımdan oluşur. Loblar küçük lobülleri; lobüller, süt üreten küçük bezleri kapsar. Süt, lobüllerden ve duct denenince kanallardan geçerek meme başından akar. Meme başı areola denen koyu renkli cilt bölgesinin merkezidir. Lobül ve kanalların arasını yağ vebağ dokusu doldurur.

Memeler aynı zamanda lenf denen renksiz sıvıyı taşıyan lenf kanallarını da içerir. Lenf kanalları küçük yuvarlak lenf bezlerine açılır. Memeye ait lenf bezi grupları memeye yakın olan koltukaltında, köprücük kemiğinin üstünde ve iman kemiği yanında bulunur. Lenf bezleri lenf sisteminde olabilecek bakteri, kanser hücreleri ve diğer zararlı bileşenleri tutar.

Meme kanseri aşamaları

Kanser tedavisini belirleyebilmek için, hastalığın evresininin bilinmesi gerekir. Hastalığın evresi, tümörün boyutu ve ne kadar yayıldığıyla ilgilidir. Evrelendirmede, kanserin yayılıp yayılmadığını, yayıldıysa vücudun hangi bölgelerine yayıldığını öğrenmek için röntgen ve laboratuvar testlerinden yararlanılır. Meme kanseri genellikle ilk olarak koltuk altı lenf bezlerine yayılır. Kanserin boyutu, çoğunlukla, memedeki tümörün ve koltukaltındaki lenf bezlerinin ameliyatla alınmasına kadar bilinmez.

TANI

Klinikte muayene

Hekim, memedeki kitleleri ve olası diğer sorunları belirleyebilmek için, memeyi muayene eder. Eğer muayene sırasında memede bir olağan dışılık saptanırsa, bu durumun meme kanseri ya da başka bir nedenden olup olmadığı belirlenmelidir.

Doktor hastasından kendi ve aile hikâyesini öğrenir. İyi huylu tümörler, kanserli tümörlerden farklı hissedilir. Doktor, varsa kitlenin boyutunu, şeklini, kıvamını ve kolay hareket edip etmediğini kontrol eder. Yumuşak, düzgün, yuvarlak ve hareket edebilen kitleler çoğunlukla iyi huylu tümörlerdir.

Sert, farklı şekilli ve sabit gözüken kitleler, büyük olasılıkla kanserdir. Memenin içindeki dokuları görüntülemek için mamografi, ya da başka görüntüleme işlemleri istenebilir. İlk incelemelere ek olarak hangi testlerin yapılacağını ve gerekliyse, tedavi yöntemlerini doktor belirler.
Şüpheli alanlar için biyopsi gerekebilir. Ultrasonografi Yüksek frekansta ses dalgaları kullanan ultasonografi, çoğunlukla kitlenin sıvı dolu bir kist, ya da katı bir kitle olduğunu gösterebilir. Doktor, bu resimleri monitörde görür.

Testten sonra görüntüler kaydedilir ve çıkış alınabilir. Bu test, mamogramla birlikte yapılabilir. Manyetik rezonans görüntüleme (MR) Manyetik rezonans görüntüleme (MR) için bilgisayara bağlı güçlü bir mıknatıs, memenin içindeki dokuların ayrıntılı görüntüsünü almak için kullanılır. Doktor bunları monitörden izleyip daha sonra filme basabilir. MI, mamogramla birlikte yapılabilir.

Tanı mamografisi

Tanı mamografisi, tarama mamografisinde memenin olağandışı gözüken alanlarının daha ayrıntılı gösterildiği röntgen resimleridir. Doktorun kitle, ağrı, kalınlaşma, meme başı akıntısı ya da memenin şeklinin, boyutunun değişimi gibi olağan dışı meme değişiklikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olmasını da mümkün kılar. Tanı mamogramları, memenin belli alanına odaklanabilir.

BiYOPSi

Doktorun kanser olup olmadığını anlaması için, çoğunlukla, memeden sıvı ya da doku alınması gerekir. Buna “biyopsi” denir. (Biyopsi bir cerrah ya da radyolog tarafından yapılır.) Bazen mamogramda görülen şüpheli bir alan, klinik meme muayenesinde fark edilmeyebilir. Doktor görüntüleme cihazlarıyla şüpheli alanı görüp, daha sonra dokuyu alabilir. Bu tip işlemler, ultrason, telle işaretleme veya stereotactic biyopsiyi de kapsar.

DOKTORUNUZA SORUN

Meme kanseri tanısı konan hasta doktorunun şu soruları yanıtlamasını isteyebilir.

1) Benimki ne tür bir meme kanseri?

2) Hormon reseptör testi ne gösterdi? Tümör dokusunda başka hangi laboratuvar testleri yapıldı ve ne gözüktü?

3) Hastalık hangi safhada?

4) Kanser yayılmış mı?

5) Bu bilgi tedavimi nasıl yönlendirecek?

Doktorlar memeden dokuyu farklı yollarla alabilir.

İnce iğne biyopsisi: Doktor,meme kitlesinden sıvı ve/veya, hücreleri almak için ince bir iğne kullanır. Eğer sıvının içinde hücreler varsa, sıvı, patoloğun mikroskop kullanarak kanser hücrelerini araştırdığı laboratuvara gönderilir.

Kor biyopsi: Bu işlemde meme dokusunu almak için, kalın bir iğne kullanılır. Sitolog tarafından kanser hücresi taranır.

Cerrahi biyopsi: Cerrah, kitlenin bir parçasını, ya da tamamını alır. Patolog, dokunun kanser olup olmadığını araştırır. Eğer kanser hücreleri bulunursa, patolog ne tür bir kanser olduğunu söyleyebilir. En yaygın meme kanseri tipi kanallardan çıkan “ductal” kanserdir.Diğer bir tip, “lobular carcinoma” dır, lobüllerde başlar.

Ne tür biyospi yapılacak?

Biyopsi uygulanması gereken bir kadının doktoruna yöneltebileceği sorular vardır. Bunlar: Ne tür bir biyopsi yapılacak? Niçin? İşlem ne kadar sürecek? Girişim sırasında uyuyacak mıyım? Canım acıyacak mı? Anestezi yapılacak mı? Yapılacaksa, ne tür bir anestezi olacak? Sonuçları ne zaman alacağım? Riskleri var mı? Biyopsiden sonra enfeksiyon kapma ya da kanama olasılığı var mı? Eğer tanı kanser ise, hastayla tedavi konusunu kim konuşacak? Ne zaman?
 

Günün Öne Çıkanları

Il Seçiniz :Içerik Yükleniyor...
Videolar
Köşe Yazıları

Haydar GENÇ

Haydar GENÇ

Menderesin Yassı ada Suçları


Hakan YILMAZ

Hakan YILMAZ

Anne Hakkı

Resim Galerisi
Spor Toto Super Lig
Sayısal Loto
07.11.2018
Tarihli Cekilis Sonucu
13 17 22 23 28 46
Şans Topu
07.11.2018
Tarihli Cekilis Sonucu
08 16 21 23 32 + 13
On Numara
05.11.2018
Tarihli Cekilis Sonucu
01 02 05 18 22 24 26 33 35 42 47 49 51 52 54 57 60 62 70 72 75 80
Süper Loto
01.11.2018
Tarihli Cekilis Sonucu
01 03 13 20 23 42
Facebook

Kapat